提示

[X]
產品項目
100c.c.
110c.c.
125c.c.
150c.c.
180c.c.
電動自行車
200c.c.
270c.c.
300c.c.
320c.c.
400c.c.
550c.c.
300c.c.
400c.c.
600c.c.
650c.c.
800c.c.
900c.c.
1000c.c.
1400c.c.
產品>KYMCO光陽機車>125c.c.

XG-CITY 125

 

潮型省油小鋼炮

 
GP第二代機種

備註: 行車電腦效率提升

 
 

產品描述

XG-CITY 125 線上介紹(點選)


專業優質 售後後服務保證(點選)


汰舊換新補助說明(點選)


詢問方式:
Line ID: kymcokymco